TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin seçimi 25 Aralık 2014 Perşembe günü 10.00 - 16.00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirildi.

                

Yapılan seçimle, İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliğine aday olabilme şartlarını taşıyan kurul üyeleri arasından, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesine 8 asil 8 yedek üye seçildi.

 

Seçilen İcra Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda sunulmuştur.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asıl Üyeleri:

1. Serap Kocaoğlu

2. Mine Bayram Bilgici

3. Serpil Peker Ulutaş

4. Zeynep Figen Peker

5. Nesrin Fidan

6. Nilay Akbaş Tarakçı

7. Gülsün Gülay Yılmaz

8. Emine Fulya Deniz Sarvan

 

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Yedek Üyeleri:

1. Nuray Yarlıgaş

2. Ferda Durdu

3. Aynur Nilgün

4. Sibel Mehter Aykın

5. Gülşen Hamursuz

6. Fatma Girgin

7. Fatoş Kocabörek Açıl

 8. Gülfem Tomei