Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

 

Antalya Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuş olan Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli çalışmak üzere koordinatör oda ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulmuştur.

Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun Görevleri:
•Antalya ilindeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek.
•Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak. Kadın girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.  Eğitim programları ve öğrenme ortamları hazırlamak.
•Antalya İLKGK,eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra kadın girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında Koçluk sistemi geliştirerek deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak.
•Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak.
•Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkanları yaratmak.
•Antalya İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek.
•Kadın girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek.
•Konuların özelliklerine göre çalışma grupları oluşturmak.
•Kadın girişimciliği konusunda detaylı bilgileri, yerel olanakları, İLKGK çalışmalarını güncel  olarak sunan bir “Antalya İl Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak