Ekonominin Gelecek Vizyonu: Kadın ve Genç


5 Nisan Antalya’da yoğun bir gündü. ANSİAD’ın ev sahipliğinde Türk iş dünyasının önemli sivil toplum kurumlarından Sanayici ve İşadamları Derneklerinin çatı kurumu TURKONFED Başkanlar Konseyi Toplantısı TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun “Ekonominin Gelecek Vizyonu: Kadın ve Genç” paneli, Sivil Toplum aktörleri ile siyasi partilerin adaylarını bir araya getiren Tayfun Talipoğlu’nun program çekimi...

Ben bu haftaya geçen haftadan önemli notlar aktararak başlıyorum. TURKONFED toplantısının ev sahibi ANSİAD Başkanı Ergin Civan’ın yaptığı konuşması iş dünyasının taleplerinin toplamıydı. Ergin Civan’ın “Türkiye ekonomisinin sorumluluğunu her gün yaşayan, dünyayı dolaşan ve dünyadaki gelişmeyi yakından izleyen işadamları olarak Türkiye’nin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, siyasi, hukuki sorunlarını da dile getirmek ve görüşlerimizin saygıyla dikkate alınmasını beklemek en doğal hakkımızdır”girişiyle başlayan konuşması Türkiye’nin demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi yönünde ilerlemesinin Batıda ve Doğuda Türkiye’nin bu özellikleriyle değer kazanmasına dikkat çekerek devam etti. “Türkiye bu yönde ilerledikçe sadece dünya siyasetinde değil, dünya ekonomisinde de değer kazanacaktır.” İnancını dile getirerek devam etti.


TUSİAD adına konuşma yapan Ümit Boyner de tıpkı ANSİAD Başkanı Civan gibi daha demokratik, AB üyeliğine daha yakınlaşmış, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı yakalamış, üretkenlik düzeyi artmış bir Türkiye için görüş ve önerilerini ortaya koydu ve “Yeni dönemde rekabet ettiğimiz diğer büyüyen pazarlara da bakarak, Türkiye’nin yapısal olarak daha rekabetçi, verimlilik tabanlı ve yeni istihdam yaratan bir ekonomi haline gelmesine odaklanmak gereğine işaret etti.

Bu toplantının ardından TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz Ekonominin Gelecek Vizyonu: Kadın ve Genç konulu panelimizde Kadınlar, gençlerle biraraya geldik.Konuk konuşmacılarımızın başarılarının örneklenmesi ve salonda bulunanlara  başarmak için ben kim değilim ki elbette başarırım inancını geçirmek ana hedefimizdi. Bu inancın salt başarı örneklerinin hikayeleri ile sınırlı kalmadığını tahmin edersiniz. Zira ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde yer alan,“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASI” “rekabet gücünün iyileştirilmesi” ve“istihdamın arttırılması” gibi yapısal ekonomik ve toplumsal sürdürülebilir politikalara bağlı.

Bu bakımdan Antalya 15 Nisan Cuma günü çeşitli salonlarda ülkemizin ekonomik refahına katkı sağlamak içgüdüsüyle yüzlerce insanı ve inancı ortak hedefte birleştirdi. Ülkemizin önüne koyduğu kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için büyümek hem de hızlı büyümek.

Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak benim yaptığım konuşmamın ekseninde hedefe ulaşmak için disiplin, kurumsallık, eğitim ve inovasyona (yenileşim)  odaklanmak kalkınma modelimizin bu unsurları esas alması ve olmazsa olmaz yapı taşları KADIN ve GENÇ insan kaynağımızın verimli kullanılması vardı. Bütün bunları başarabilmek için Rekabet edebilirlik, İnovasyon(yenileşim),Öğrenme,Yönetişim,SÜRDÜREBİLİRLİK,Strateji ve stratejik yaklaşım, kadın ve genç potansiyellerin kinetik hale getirilmesi gibi bileşenlerle ekonomik  kalkınma sağlanabileceği de konuşmamın omurgasıydı..

Panel konuşmacılarımız Gülden Yılmaz Koton Tekstil A.Ş. sahibi, Sema Elmacıoğlu Elmacıoğlu şirketinin sahibi, ödüllü, çevreci, ihracatcı Kayseri Sanayi Odası Meclis üyesi, Madelet Grabbe Başusta Uluslar arası Merkezi Bremen’de bulunan Inter Homes inşaat Şirketinin sahibi. Onları haftaya sakladım. Onlar, Güncellikleri asla kaybolmayacak toplumsal figürlerimiz…