Kadının ekonomiye kazandırılması ile ilgili uygulanan politikaların yaygınlaşması ile” niyetin iyi” ama uygulama sırası ve sonrasındaki komplikasyonlara bakınca da “iyi değerlendirme” yapmaya ihtiyaç olduğu sonucunu çıkarıyorum. Bu tespitimle alakalı onlarca noktayı not aldım ama kadının ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesinin temeli okullarda atılıyor.

Bugün yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Birçok ülkenin nüfusundan fazla çocuğumuz okullarına başlıyor. Öğretmenlerini de katarsak ne kadar büyük bir nüfusun gelecek için çaba gösterdiğini düz mantıkla söyleyebiliriz. Genç nüfusa sahip bir ülke olarak hemen her evde okullular olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.

Kızların okullaşması ülkemizde hala en fazla üzerinde durmak zorunda kaldığımız başlıklardan. Bugüne kadar bizzat ve birçok kez Anadolu’da kız ve erkeklerin mesleki eğitime kazandırarak meslek sahibi olmaları için çalışmalar yaptım. Çalışmalar sırasında çıkardığım sonuç, kızların okullaşmasının kabul görmesi, sosyo ekonomik konum ile paralellik göstermekte. Dahası farklı bölgelerin ve giderek farklı ailelerin karşılaştırılmasında da izledim. Son yıllarımda önemli yer tutan bu çalışmalarımda Kadının okuma yazması ve giderek dış dünyaya açılması, kadının varlığını devam ettirebilmesi için geleneksele tutunma zorunluluğunu azalttığını, hatta ortadan kaldırabildiğini deneyimledim. Töre cinayetleri, kuma, vb. feodal uygulamaların genelde bu sistem içinde hapsolmuş kadınların aktif desteği ile gerçekleştirildiğini anladım.

Daha da önemlisi erkek çocukların gerek anneden aldıkları eğitimlerinde gerekse okul eğitimlerinin desteklenmesinde kızlarla ilgili “kızların lehine öğretilerin” ne kadar hayati olduklarını yaşadım. Aynı evde aralarında bir buçuk yaş bulunan ilköğretimden sonra eğitim imkânı bulamayan biri kız biri erkek çocuğa sunduğumuz alternatif olanağa erkek kardeşin “onu evlendireceğiz, otursun oturduğu yerde nasıl olsa kocası ona bakacak” demesini duydum annenin tasdiklemesi karşısında eğitim için daha fazla çabaya koyuldum.

Bu demek oluyor ki kız çocuklarının veya yetişkin kadının veya ailesinin eğitim talebini yaratabilmesi için “koca” dışında fayda umacakları “getiriyi” de önceden bilmesi gerekmektedir.Okuma yazma bilmeyen kadının aile dışında ücretli bir iş bulma olasılığı çok azdır. Bunun gerçekleşmesi durumunda dahi, bu iş sigortasız, güvenceden yoksun, “kayıt dışı bir iş” olacaktır. Kadının eğitimi artıkça bu durum lehe olacaktır ve bunun için eğitim politikaları ile ekonomi politikalarının birbirini desteklemesine olan ihtiyaç karşılanabilmelidir.

Toplumda şiddet, toplumun değerlerinde oluşan erozyon, toplumun sağlığı; kız çocuklarının okullaşması ile toplumun yararı lehine olumlu değişecektir. Bu bakımdan bu ülkenin eğitime ve özellikle kadınların eğitimine yatırım yapması devletin öncelikli politikaları arasında yer almalıdır.

Yeni bir eğitim öğretim yılının başında geleceğe hazırlayanların; hazırlananları insana değerden hareketle en temel insan hakkı eğitim ile “ÇAĞDAŞ İNSAN OLMA” gerekliliği ve bu sayede yaşam kalitelerini artıracak bilgiye kavuşturma sorumluluğunda hareket etmeleri dileğimdir.

Yeni eğitim öğretim yılı tüm ülkemize hayırlı olsun.