Toplantilar

Toplantı Tarihi         : 30.05.2017
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı No : 2017/29
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan ATSO Alışveriş günleri etkinliğine KGK Kurulu olarak destek verilmesi 
 2. Birleşmiş Milletler cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi proje teklif çağrısına KGK başvurusu yapılması önerisinin değerlendirilmesi
 3. Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi Projesi Sertifika töreninin organize edilmesi ve projenin devamlılığının sağlanması 
 4. Normal Üye Başvuru talebi  
 5. Yaz Döneminde KGK üyeleri tarafından sektör ziyaretlerinin yapılması
 6. Kadın Girişimcilik Yarışmalarının yapılması 
 7. Gündem dışı konuların görüşülmesi
 8. Dilek ve temenniler.

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi’nin 30.05.2017 tarihli ve 2017/29 sayılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısında;

Toplantı Tarihi         : 18.04.2017
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2017/28
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Özel Üye ve Normal Üye Başvuru talebi ve değişiklikleri 
 2. Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi Projesi katkı talebi 
 3. Mayıs Ayı çalışma programının yapılması ve proje önerilerinin değerlendirilmesi
 4. 22 Nisan Zeytinköy’de çocuklarla 23 Nisan Kutlama Programının görüşülmesi
 5. Yol açan İz Bırakan Öncü Kadınlar Fotoğraf sergi programlarının değerlendirilmesi
 6. Kırsal Kalkınma Komitesi ile birlikte Kız Meslek Liselerinde eğitim gören kız öğrencilerin bölümlerine göre  sektör temsilcileri ile Antalya merkezde bir araya getirilerek, workshop çalışmaları yapılması 
 7. Gündem dışı konuların görüşülmesi
 8. Dilek ve temenniler.

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

Toplantı Tarihi         : 28.03.2017
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı No : 2017/27
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. 1. Olağan Genel kurul toplantısı çalışmalarının görüşülmesi,
 2. TEB Kadın Akademisi toplantı çalışmaları,
 3. Çalışma gruplarının oluşturulması,

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

Toplantı Tarihi         : 22.02.2017
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı No : 2017/26
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi Asil üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü Uzmanı Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nden Seçkin Çelik ve Proje Danışmanı Berna Tuzlak toplantıya konuk olarak katılmışlardır.

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nden Seçkin Çelik’in KİGGEM (Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi) Projesi Sunumu
 2. 2017 İş Planının takvimlendirilmesi
 3. İcra Komitesi Görev Dağılımı

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nün BAKA Hibe Desteği ile hazırladıkları KİGGEM (Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi) Projesi hakkında bilgi alınmış, TOBB Antalya KGK’nın gerçekleştirmiş olduğu benzer projeleri konusunda bilgi paylaşımı yapılmıştır. Proje yetkilileri tarafından, proje kapsamında yapılması planlanan etkinliklerde TOBB Antalya KGK ile işbirliği taleplerini iletmişlerdir.

Toplantı Tarihi         : 16.01.2017
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 2017/25
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü Uzmanı Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. 2017 İş Planı konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubunun hazırladığı ve Yönetim Kurulunun onayına sunduğu 09.01.2017 tarih ve 186/12 ATSO Yönetim Kurulu Kararı gereği Yeşil İşletmeler Projesinin sunulan bütçesi ile birlikte 2017 İş Planı programına alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.