Toplantilar

Toplantı Tarihi    : 08.08.2016
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2016/21
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve AKP Kadın Kolları İl Başkanı Esra Özkoç toplantıya konuk olarak katılmışlardır.
2- Gündemin Belirlenmesi:

Toplantı Tarihi    : 12.07.2016
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2016/20
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri Uzman Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır.
2- Gündemin Belirlenmesi:
1) TOBB Antalya KGK yeni üyelik başvuruları konusunun görüşülmesi,
2) TOBB Antalya KGK Kurul Toplantısı detaylarının görüşülmesi,
3) TOBB Antalya Eğitim Çalışma Grubu toplantı kararlarının görüşülmesi,
4) TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Üyeleri tarafından Valilik, Belediyeler ve STK’ların ziyareti konusunun görüşülmesi,

Toplantı Tarihi   : 16.05.2016
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2016/18
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri Aynur Tırnaksız ve Uzman Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantı Tarihi    : 05.04.2016
Toplantı Saati     : 10.00
Toplantı No         : 2016/17
Toplantı Türü      : Olağan

1) Bilindiği üzere KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr.Aylin Tümay, 29.06.2015 tarih 109 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kadın Girişimciler  Destek Birimi sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme sonrası KGK’nın 01.12.2015 tarihli genel kurulunda KGK üyelerine bir anket uygulaması yapılarak, hangi konularda mentorluk ve danışmanlık hizmeti almak istedikleri ve hangi konularda da vermek istedikleri sorulmuştur.

Toplantı Tarihi   : 09.03.2016
Toplantı Saati    : 11.00
Toplantı No        : 2016/16
Toplantı Türü     : Olağan

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapmış kişilerin (EK.1) başvurularının Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Eğitim Çalışma Grubu ve Girişimcilik Çalışma Grubunun ortak kararı olan “ Mentörlük – Danışmanlık” eğitiminin AKS’de Mart ayı içinde ilgili üyelere verilmesi hususu İcra Komitesinin Şubat ayı toplantısında görüşüldüğü, Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 143 sayılı toplantısında da uygun görüldüğü üyelerle paylaşılmıştır. Buna göre 26 Mart 2016 Cumartesi günü AKS’de söz konusu eğitimin gerçekleştireceği belirtilerek, üyelere gerekli duyuruların yapılması talep edilmiştir.