Toplantı Tarihi   : 20.12.2017
Toplantı Saati   : 10.00
Toplantı No       : 2017/35
Toplantı Türü    : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.

2- Gündemin Belirlenmesi:

1-    2018 yılı faaliyet raporunun oluşturulması
2-    KGK üyelik başvurularının değerlendirilmesi
3-    Aralık ayında yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesi
4-    Dilek ve temenniler.3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi’nin 20.12.2017 tarihli ve 2017/35 sayılı Aralık Ayı Olağan Toplantısında;

1. 2018 yılı içerisinde;
•    Şubat ayı sonu itibari ile kadınlar günü etkinliği kapsamında genel kurul gündemli iş dünyasından 3 yada 4 uluslararası sektör temsilcileri iş kadını konuk davet edilerek Panel ve Genel kurul yapılmasına davet edilen konukların konaklama ve ulaşım giderlerinin karşılanması hususunun Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
•    Kadın Girişimcilerin örnek teşkil etmesini hedefleyerek Yeşil İşletme bilincini artırmak amaçlı Antalya’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere bütün işletmelerin çevre bilinci ile hareket etmelerinin teşvik edilmesi, bu amaçla su, elektrik, enerji tasarrufuna yönelmeleri, karbon ayak izi ve benzeri konularda bilinçlenmeleri bu konularda örnekler görmeleri uygulamalar yapanlara (belirli kriterlere göre) çevre bilincine sahip işletme anlamına gelecek şekilde proje amblemini içeren sticker vb. ibarelerin verilmesi için 1 Ocak 31 Mayıs tarihleri arasında Yeşil İşletmeler projesini yapmak. Proje başlangıcında konusunda uzman temsilcilerin konuşmacı olacağı ve AKS’de planlanan bir atölye çalışması ile bilgilendirme semineri planlanmaktadır. Proje süreci ve aşamaları ek belgede yer almaktadır. Bu proje tanıtımı ile ilgili olarak afiş broşür ve proje sonunda yenilenebilir enerji, yeşil işletme bilincine dair makalelerin ve projenin çıktısı hedefiyle Atso Akademi eğitim kitapçıkları örneği ile kitapçık  basımı ücretinin karşılanması hususunun Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu proje eğitim komitesi ve icra komitesi işbirliği ile Serap Kocaoğlu Başkanlığında yürütülecektir.
•    2017 Kadın Girişimciler Yarışması Yenilikçi İş Fikri Kategori birincisi projesine destek vermek amacı ile, Buselique ve Sosyal Girişimcilkte Kadın Kategori birincisi Engelliler Sanatevi (Sihirli Eller Sanat Evi) işbirliği ile Fiziksel yada zihinsel her yaş grubundan engelliler, Halk Eğitim Kursiyeri olan yada olmayan kırsal yada şehirde yaşayan ev kadınlarını üretime dahil ederek istihdam yaratmak ayrıca üstün yetenekli çocukların eğitimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Buselique, Engelliler Sanatevi ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ve yerel yönetimler, Halk Eğitim Merkezleri ve ilgili kurumlar destekleri ile sözkonusu hedef kitlenin tasarım ve üretimle sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesi için desteklenmesine karar verilmiştir.•    2018 yılında da Sosyal projelerle ilgili olarak kurum, dernek, yerel yönetimlerle kurulumuzun paydaşlığının devam ettirilmesi, kadın girişimcilerden gelen talepler doğrultusunda ve üniversitelerin işbirliğinde tecrübe paylaşımlarının, girişimcilik eğitimlerinin, etkinliklerde ortak çalışmaların, kurum ziyaretlerinin ve işbirliklerinin yıl içerisinde devam etmesine karar verilmiştir.
•    TOBB öncülüğünde ve STK ların llerde gerçekleştirdiği ulusal etkinliklerin Antalya da da gerçekleştirilmesi önerilerinin değerlendirilmesine ve Kurulumuz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
•    İnovasyon, e-ticaret ve ticari hareketlilik yönünde Atso çalışmaları örnek alınarak kadın girişimcilere de bu yönde destek çalışmalarına katkıda bulunmak üzere kurulumuzunda  destek çalışmalarına öncülük etmesine karar verilmiştir.
•    Kırsal kesimde kadın istihdamı ve üretimin arttırılması yönünde yakın ilçe ve köylerde Belediye desteği alınarak başlatılan görüşmelerin ve oluşturulan proje taslaklarının 2018 de uygulanmak üzere devam ettirilmesine pilot köy olan Kovanlık ve çevresinde ürünlerin satış pazarlamasına yönelik destek talepleri için kurulun öncülük etmesine karar verilmiştir.


2. KGK kuruluna gelen Normal üye başvuru formları incelenmiş olup, Şehnaz Maraba Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi yetkilisi Şehnaz Maraba , Melike Demirci MD Reklam Ajansı sahibi Melike Demirci’nin’, Rh Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Rukselan Selek’in  Normal üye kontenjanına alınmasına karar verilmiştir. 
  
3. Atso Avantaj kart ile ilgili olarak kurula bilgi verilmiştir ve kadın girişimcilerinde kurulumuz aracılığı ile bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
     
4. Dilek ve Temenniler.

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, gündemde başka madde olmadığından, bir sonraki toplantının 07.02.2018 tarihinde yapılacağını belirterek bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle toplantıyı kapatmıştır.