Toplantı Tarihi    : 21.03.2018
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2018/37
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.

2- Gündemin Belirlenmesi:

1-    KGK cialis 20mg üyelik başvurularının değerlendirilmesi
2-    AKİŞMER destek talebinin değerlendirilmesi
3-    Nisan ayında yapılacak işlerin değerlendirilmesi
4-    Dilek ve temenniler.3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi’nin 21.03.2018 tarihli ve 2017/37 sayılı Mart Ayı Olağan Toplantısında;

1.    KGK kuruluna gelen Normal üye başvuru formları incelenmiş olup, Salus Tarım Turizm İnşaat Emlak Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirket yetkilisi Gülseren Açar ve Tan İtriyat Sanayi ve Ticaret Şirketi yetkilisi Simay Şahinyılmaz’ ın  Normal üye kontenjanına alınmasına karar verilmiştir.
 
2.    AKİŞMER TTM’ nin TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı’na yapacağı başvurunun Üniversite ve Bölgemizin girişimcilik ekosistemine olumlu katkılar sağlayacağını ile ilgili program kapsamında TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu imkânları prensipleri çerçevesinde teknogirişimcilerin AKİŞMER TTM’ye yönlendirilmesi, yapılacak tanıtım faaliyetlerinin üyelerimize duyurulması kurul üyeleri ile AKİŞMER TTM arasında gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri hususlarında destek talep edilmiş olup, destek verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3.    Aralık 2017 KGK Icra Kurulu’nda alınan kararlardan biri olan sosyal projelerle ilgili olarak, kurum, dernek ve yerel yönetimlerle işbirliği ve girişimcilik eğitimlerine destek olmak amacı ile başlatılan çalışmalara (Kırsalda kadın istihdamına yönelik Döşemealtı ve köylerinde yapılacak çalışmalar, kurum ziyaretleri, Halk Eğitim Merkezleri kadın kursiyerler, Üniversite  ve Meslek liseleri öğrencilerine yönelik)nisan ve mayıs aylarında da devam edilmesine karar verilmiştir.

4.    Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, gündemde başka madde olmadığından, bir sonraki toplantının       tarihinde yapılacağını belirterek bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle toplantıyı kapatmıştır