Toplantilar

 

    ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

 

 

 

                   ANTALYA İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ       : 08.10.2008

TOPLANTI SAATİ        : 10:30

TOPLANTI SAYISI         : 2008/2

Toplantı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı F.Hediye Kayacan Başkanlığında, ilgili kurul üyeleri ile Genel Sekreter Vildan Demer, Odamız AB Bilgi Bürosu Koordinatörü Burcu Topkaya, Aslıhan Engin, Raportörler Anıl Işıldağ ve Tuba Darcan Balaban’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

 

    ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

 ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

 

 

 

                   ANTALYA İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ       : 20.08.2008

TOPLANTI SAATİ        : 10:00

TOPLANTI SAYISI         :2008/1

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN Başkanlığında, ilgili kurul üyeleri ile Genel Sekreter Vildan DEMER, Raportörler Hasan DEMİRKAN, Kamile ÖZDEN ve Nihan Sultan KAYA’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN’in açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN açılış konuşmasında; Kadın Girişimciler Kurulu’nun kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kurul olduğunu, kadınların işgücüne katılımının ve kadın girişimci sayısının düşük olmasının Türkiye’nin en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından birisi olduğunu, Türkiye’nin her yıl ikiyüzbin civarında girişimciye ihtiyaç duyduğunu, bu sayıya ancak kadın girişimci sayısının artmasıyla ulaşılabileceğini ve sayının artması için Kadın Girişimci Kurulları gibi oluşumlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı F.Hediye Kayacan söz alarak, çalışma grupları hakkında kısaca bilgi vermiştir.