Toplantilar

Toplantı Tarihi         : 15.11.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/24
Toplantı Türü           : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Aynur Nilgün ve üyesi Gözdegül Başer de toplantıya katılmışlardır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Turkishwin ile birlikte yapılacak Mentörlük Projesinin görüşülmesi
 3. Aylık Kahvaltılı Toplantı Organizasyonunun görüşülmesi
 4. TEB Akademi konusunun görüşülmesi
 5. Zeytinköy Projesinin tekrar gündeme alınmasının ve proje faaliyetleri planlanının görüşülmesi
 6. Eğitim Çalışma Grubunun Yeşil İşletmeler Projesinin görüşülmesi
 7. ANSIAD Girişimcilik Haftası etkinliğinde paydaşlık konusunun görüşülmesi
 8. Girişimcilik Kampı 2. Dönem programının planlanması konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapan Nevin Demirhan ve Figen Demir’in (EK.1) başvurularının Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi         : 19.10.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/23
Toplantı Türü           : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri de toplantıya katılmışlardır. Kanser Bilinçlendirme Platformu ve Medstar Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN da toplantıya davetli konuk olarak katılmıştır.

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Uygulamaya girecek projelerin değerlendirilmesi
 2. Yen proje önerilerinin değerlendirilmesi
 3. Çalışma gruplarının proje önerilerinin değerlendirilmesi 

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1) İcra Komitesi Olağan Toplantısı öncesinde,  Ekim Ayının Kanser Farkındalık Ayı olması nedeniyle KGK üyelerine yönelik olarak kanser hastalıkları, teşhis ve korunma yöntemleri konularında farkındalık oluşturmak için Kanser Bilinçlendirme Platformu Başkanı ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan davetli kahvaltı konuğu olarak toplantıya katılmış ve bu konuda önemli bilgiler vermişlerdir.

Toplantı Tarihi         : 27.09.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/22
Toplantı Türü         : Olağan-Genişletilmiş

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri de toplantıya katılmışlardır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. TOBB Antalya KGK Üyesi Günay Öztop’un vefatı dolayısı ile üyelikten doğal olarak kaydının silinmesinin görüşülmesi
 2. Geliştirilen projelerin görüşülmesi
 3. Projeler konusundaki görüş ve önerilerin görüşülmesi
 4. Yeni proje önerilerinin görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

Toplantı Tarihi    : 08.08.2016
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2016/21
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve AKP Kadın Kolları İl Başkanı Esra Özkoç toplantıya konuk olarak katılmışlardır.
2- Gündemin Belirlenmesi:

Toplantı Tarihi    : 12.07.2016
Toplantı Saati    : 10.30
Toplantı No        : 2016/20
Toplantı Türü     : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması:
Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri Uzman Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır.
2- Gündemin Belirlenmesi:
1) TOBB Antalya KGK yeni üyelik başvuruları konusunun görüşülmesi,
2) TOBB Antalya KGK Kurul Toplantısı detaylarının görüşülmesi,
3) TOBB Antalya Eğitim Çalışma Grubu toplantı kararlarının görüşülmesi,
4) TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Üyeleri tarafından Valilik, Belediyeler ve STK’ların ziyareti konusunun görüşülmesi,