ESNAF ve SANATKAR OLMA ŞARTLARI : İŞYERİ AÇARKEN İSTENEN BELGELER


Vergi Dairesinden İstenen Belgeler Nelerdir ?

- Bildirim Formu doldurulur.
- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü
- İkametgah İlmühaberi
- İşe Başlama Formu
- Nüfus Cüzdanı Örneği
Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.
İlgili Belediyeden İstenen Belgeler Nelerdir ?
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinilecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İlgili Meslek Odasından İstenen Belgeler Nelerdir ?

- Vergi dairesine kayıt belgesi
- 3 fotoğraf
- Nüfus cüzdanı örneği
- Sicile kayıt belgesi – Alanında ustalık belgesi

Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir ?

- Vergi levhası fotokopisi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah belgesi (resimli)
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
- Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
- Sicil ilan bedeli dekont örneği
- Sicil harç bedeli dekont örneği